Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 38,134 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
4 ส.ค. 58
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โครงการอบรมการเพิ่มทักษะช่างท้องถิ่นยุคใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4 ส.ค. 58
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัย
4 ส.ค. 58
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัย กฎหมายและระเบียบที่พึงรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4 ส.ค. 58
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โครงการอบรมการพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ
4 ส.ค. 58
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ ๓
4 ส.ค. 58
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
4 ส.ค. 58
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และวิธีการบันทึกบัญชี
4 ส.ค. 58
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขามีเกียรติ อบต.เขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส
4 ส.ค. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
4 ส.ค. 58
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้
4 ส.ค. 58
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
4 ส.ค. 58
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญผู้ป่วยโรคต้อกระจกร่วมโครงการดวงตาสดใส หาดใหญ่งดงาม เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี
4 ส.ค. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลป่าขาด
3 ส.ค. 58
259
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศ อบต.ป่าขาด เรื่องกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
3 ส.ค. 58
257

»ข้อมูลทั้งหมด 38,134 รายการ