Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,049 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ
29 ก.ค. 59
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
29 ก.ค. 59
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
29 ก.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชิงโค ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559
29 ก.ค. 59
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
29 ก.ค. 59
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโหนด รับสมัครสอบคัดพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานส่วนท้องถิ่น) ระดับต้น
29 ก.ค. 59
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8 และ 9
29 ก.ค. 59
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย
29 ก.ค. 59
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
29 ก.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
29 ก.ค. 59
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน 3 สาย
29 ก.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคูหา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตาบลคูหา
29 ก.ค. 59
34
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) (สถ อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙
29 ก.ค. 59
1,370
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม จำนวน 1 คัน
29 ก.ค. 59
34
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองไผ่ หมู่ที่ 1-2-3 ตำบลบ้านใหม่
29 ก.ค. 59
38

»ข้อมูลทั้งหมด 55,049 รายการ